Competition «SVITOCH»

Composers Competition is conducted only for the citizens of Ukraine

Для того, щоб заповнити форму учасника потрібно зареєструватись або увійти на сайт...

Умови конкурсу

1. Публічне акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (далі – Організатор) з 27 вересня по 25 жовтня 2013 року проводиться Конкурс «Солодка мелодія для скрипки» (далі – Конкурс).
ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» — 79019, Львівська обл., місто Львів, вул. Ткацька, б. 10 Конкурс проводиться в одній номінації: «Твір для скрипки у супроводі камерного оркестру або фортепіано» (надалі — «Твір»).
2. Тривалість (Період) та територія проведення Конкурсу:
2.1. Період проведення Конкурсу: з 27.09.2013 по 25.10.2013р. включно.
2.2. Конкурс проводиться на всій території України.
3.1. В конкурсі можуть брати участь «композитори», особи, які отримали базову музичну освіту та відповідають умовам цього Конкурсу, — громадяни України, віком від 18 до 40 років, та які в період проведення Конкурсу виконали всі правила та умови Конкурсу, викладені нижче (надалі — «Учасники Конкурсу», «Учасник»). Кожен Учасник може надати на конкурс не більше одного Твору.
3.2. У Конкурсі не мають права брати участь працівники Організатора рекламної Акції та будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, а також їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), а також неповнолітні особи.
3.3. Участь у Конкурсі обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Конкурсу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Конкурсу.
3.4. Учасником Конкурсу вважається особа, яка відповідає вимогам пп. 3.1. – 3.2. цих Умов, а також належним чином в період проведення Конкурсу виконала всі Умови участі у Конкурсі, що викладені нижче.
4.1. Для участі у Конкурсі кожен учасник має зареєструватися на сайті www.olehkrysa-competition.com та заповнити анкету учасника Конкурсу. Після реєстрації Учаснику буде присвоєно персональний «шифр », який у подальшому буде використовуватися для ідентифікації Учасника конкурсу.
4.2. Документи, необхідні для участі у Конкурсі, перелік та вимоги до яких наведено нижче, Учасники мають надіслати до 25 жовтня 2013 року в заклеєному поштовому конверті в правому верхньому кутку якого має бути вказаний «шифр», за адресою: 79005 Львов, Украина, ул. Князя Романа, 34, оф.1, ГО «Мистецьке об’єднання «Світ класичної музики».
4.3. До участі у Конкурсі допускаються Твори, що не виконувалися публічно, не публікувалися видавництвами та не отримували премій на інших конкурсах. 4.4. Тривалість конкурсного Твору має бути до 5 хвилин.
4.5. Для участі у Конкурсі Учасник має направити Організатору Конкурсу на адресу, зазначену у п. 4.2. наступні документи:
4.5.1. Партитура (ноти) конкурсного Твору надсилаються в двох екземплярах. Партитура конкурсного Твору має бути надана або в рукописному варіанті (зручному для читання й сприйняття), або у вигляді роздрукованого файлу електронного документу. Також має бути наданий компакт-диск (USB флеш накопичувач) з аудіозаписом виконання твору та партитура конкурсного твору в форматі PDF.
4.5.2. До Партитури конкурсного Твору додаються: • Заповнена заявка на участь у конкурсі. • Коротка біографія автора Твору. • Дві фотокартки Учасника.
4.6. У випадку відмови Учасника від участі в Конкурсі, подані на конкурс документи не повертаються.
5.1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється комітетом у складі, визначеному та затвердженому Організатором конкурсу (надалі - Оргкомітет), за результатами розгляду усіх направлених на адресу Організатора Конкурсу Творів.
5.2. Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 31 жовтня 2013 року на сайті www.olehkrysa-competition.com.
6.1. Оргкомітет конкурсу оголошує такі премії:
6.1.1. Грошова премія у розмірі 10 000 (десять тисяч гривень), яка надаються автору Твору, що зайняв перше місце у Конкурсі.
6.1.2.Твір переможця Конкурсу буде опубліковано і виконано під час Першого міжнародного конкурсу скрипалів Олега Криси, який відбудеться у м. Львові (Україна) в період з 24 жовтня по 03 листопада 2013 року.
6.2. Грошові премії виплачуються в національній валюті України (гривня) з утриманням податків, що діють на території України.
6.3. Для отримання Премії Учасникам необхідно надати в Оргкомітет такі документи: • Паспорт громадянина України • ІПН
7.1. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник надає свою згоду на обробку і використання Організатором Конкурсу наданих Учасником персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, IP-адресу, а також інші дані, що надаються Учасником Конкурсу для участі у Конкурсі (далі – «Персональні дані»).
7.2. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання (у т. ч. шляхом передачі третім особам) наданої ним інформації, в тому числі Персональних даних, Організатором Конкурсу з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України. Зокрема, фактом участі в Конкурсі Учасник погоджується на безоплатне використання Організатором його імені, прізвища, фотографії або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. на публікацію (в т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю з представниками ЗМІ у випадку перемоги у Конкурсі. Також, беручи участь в Конкурсі, Учасник погоджується отримувати інформацію, повідомлення (в т. ч. рекламного характеру) без будь-яких обмежень за територією, часом та способом подання. Використання наданої Учасником інформації жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди Учасником Конкурсу розглядається згідно з положеннями ЗУ «Про захист персональних даних» та зі ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
7.3. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції його належним чином повідомлено про мету збору його Персональних даних і про включення його Персональних даних у базу персональних даних Організатора Конкурсу, з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
7.4. Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів із ними).
8.1. Інформування щодо умов проведення Конкурсу здійснюється за допомогою розміщення Умов Конкурсу на веб-сайтах www.olehkrysa-competition.com, у термін з 27 вересня 2013 року до 25 жовтня 2013 року включно.
8.2. Додаткова інформація щодо умов Конкурсу надається за телефоном гарячої лінії 032 261 61 64 протягом усього періоду проведення Конкурсу (вихідні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України – безкоштовні; вартість дзвінків з інших телефонів — згідно з чинними тарифами оператора, який обслуговує Абонента).
8.3. Умови Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором Конкурсу протягом усього терміну проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення умов Конкурсу оприлюднюються в порядку, що визначений для інформування про умови Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Умов Конкурсу.
9.1. Заміна Премії, передбачених п.6.1. цих Умов, будь-яким іншим благом чи заміна Премії на будь-яку іншу Премію чи подарунки не допускається.
9.2. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за невиконання зобов'язань зазначених в цих Умовах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
9.3. Учасник Конкурсу, приймаючи участь в Конкурсі, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Умовами і свою повну та безумовну згоду з ними.
9.4. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.
9.5. Оподаткування Премій Конкурсу здійснюється Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.6. Учасники Конкурсу, що здобули право на отримання Премії, не можуть передавати своє право отримати Премію третім особам, а також передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
9.7. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Умов, та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
TwitterLinkedInDigg
We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information